en hålla den ren. Vänligen undvika obscent, vulgärt, oanständigt, rasistiskt eller sexuellt språk.

Frus njure ger människans liv tillbaka

Richard Bernreiter har mycket att tacka sin hustru för, inklusive en av sina njurar. Bernreiter, som tog på sig rollen som ordförande i norra Superior kapitlet i Kidney Foundation of Canada tidigare i år, fick diagnosen njursjukdom hos 2009 och sätta på dialys 2013. Ett år senare hans hustru, Canada Goose Sverige Online Carole, donerade sin njure till Hej M. Bernreiter betonade stiftelsens inbördes stödprogram som en verklig fördel som han har upplevt det från båda sidor. Omkring 120 personer deltog i åttonde årliga Kidney Walk. Insamlingsmålet, som var till stöd för Kidney Foundation of Canada, var $ 10.000, men arrangörerna säger att de överträffade det beloppet med $ 3000 och förväntade totala stiga ytterligare i slutet av dagen.

Canada Goose Sverige Online